דף לחקלאי יולי 2017


  פורסם בתאריך: 17.07.17   בשעה: 15:03


תיקון לחוק המים – עדכונים

לידיעה ועדכון תוכניות הגידולים:

החל מחודש 7/2017 עלה מחיר המים ב 26 אג'.

לעליה זו תתווסף בשנת 2018 עליה נוספת של 17 אג'.

עדיין מתקיימים דיונים שונים על התחשיבים והערעורים שהוגשו.

 

מזל טוב

ברכות לענבל אגוזי מתכננת שלנו במשרד החקלאות להולדת הבן.

מחליפה את ענבל בעת חופשת הלידה ורד אלחדיף 052-8353782.

 

מאבק בפלישות עדרים בשטחי סירין

ביום חמישי 15.6.17 הפעילה המועצה את חוק העזר שלה ו-37 פרות שפלשו לשטח חקלאי ברמת סירין נתפסו והועברו לקרנטינה של משרד החקלאות. הפרות הושבו לבעלים רק לאחר תשלום מלוא הוצאות המועצה.

בעקבות אירוע תפיסה נוסף שארע ובו לקחו בעלי העדר את החוק לידיים התקיים דיון רב משתתפים של כל גורמי האכיפה בלשכת ראש המועצה.

למען הסר ספק המועצה תמשיך במדיניות האכיפה ותפעיל את חור העזר ככל שתידרש.

 

אירוח ח"כ ראובן אייל בן ראובן

ובהמשך לנושא הקודם, ביום חמישי הקרוב נארח את ח"כ אייל בן ראובן ברמת סירין למפגש שיעסוק בדרכים להתמודדות עם הפשיעה החקלאית.

 

ניסיונות בננות

מיזם הפוזריום הארצי יצא לדרך. במסגרת הבנות עם משרד החקלאות תוקצב המיזם ב-2 מיליון ₪ לשנה למשך 3 שנים. המימון נחלק בין שולחן המגדלים לבין משרד החקלאות. החוקר המוביל הינו ד"ר נבות גלפז חוקר הבננות שלנו.

בנוסף נפתחה האופציה להקמת בריכות טבילה בשטחים החקלאיים בהשתתפות של

60% ממשרד החקלאות ו-40% המגדל. התקציב הינו דרך מנהלת ההשקעות.

 

התארגנות רפת

ביום רביעי 12/7/17 קיימנו יום עיון במועדון האירוח הכפרי בדגניה ב'.

הפעם בחרנו להזמין את חברת פיברו ולסיום הרצאה מאוד מעניינת ולא שגרתית של

יזהר דוד בכיר בשב"כ המספר על הדילמות בשטח, בסיכול ממוקד, טרור, ומבצעים מיוחדים.

במפגש השתתפו כ-40 רפתנים.

 

הסיכום הכלכלי השנתי של ענף הרפת

ביום חמישי 25/7/17 נקיים בבניין המועצה את הסיכום הכלכלי המקצועי לשנת 2016. בהשתתפות אביתר דותן מכיר התאחדות מגדלי הבקר ומיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב.

 

קורס לנהיגת טרקטורים

ביום ראשון הקרוב 16/7/2017 יפתח בבית ירח קורס נהיגה לטרקטורים. הקורס מיועד לבני 15.5 ומעלה. ניתן להירשם אצל חנה 052-8715972.

 

 

בברכה, 

רון יצחקי

מנהל צמח ניסיונות

 

פליגון