דף לחקלאי אוגוסט 2017


  פורסם בתאריך: 24.08.17   בשעה: 8:53


תיקון לחוק המים – עדכונים

נכון להיום רמות המחירים שהוכרו על ידי רשות המים למפיקים העצמאים ולאגודת המים נמוכות מאוד ואינן מכירים במרכיבים חשובים כדוגמת ההולכה וההשקעות הכספיות במערכות המים. משמעות המצב הקיים הינה עליה דרמטית במחירי המים למרבית חקלאי הצפון בסוף התהליך.

ביום ראשון 24.9.17 בשעה 9:00 נקיים מפגש עדכון לגבי המתרחש בעקבות התיקון לחוק.

נוכחותכם חשובה!

 

מיזם זבוב הפירות 2016

בשעה טובה לאחר עיכוב של מספר חודשים התקבלה השתתפות משרד החקלאות במיזם 2016 בהיקף כספי של כ-290 אלף ₪. בימים הקרובים תועבר למגדלים ההשתתפות בגין פעילות המיזם בשנה קודמת.

 

סקירת חקלאות – רחל ברושק

מצורפת לדף סקירה וניתוח מרתק של מצב החקלאות והמגמות השונות כפי שנותחו על ידי רחל ברושק כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. מומלץ לפנות זמן ולעיין במסמך.

 

פעילות חוקרים צעירים

במסגרת שיתופי הפעולה קיימנו בשיתוף עם מרכז עידן של המועצה האזורית את שבוע החקלאות לחינוך הבלתי פורמלי. במסגרת הפעילויות קיימנו מספר סבבים של פעילות חוקרים צעירים בחוות הניסיונות של צמח. בפעילות הורים וילדים לסיכום השבוע ביצענו אריזת מנגו לנזקקים (תודה לצמח אבוקדו), דוכני פעילויות בשיתוף קק"ל ונטענו שתילי תמרים. זו הזדמנות להודות לצוות החווה בראשות עידן אלינגולד על היוזמה וההפקה.

תודה מיוחדת ליעל מייזלס ממרכז עידן שדחפה והובילה את כלל הפעילות.

 

התארגנות רפת

ביום חמישי 25/7/17 התקיים כמידי שנה הסיכום הכלכלי המקצועי לשנת 2016 בחסות צמח תערובות ובנוכחותם של אביתר דותן-מזכיר התאחדות מגדלי הבקר, מיכל קראוס-מנכ"לית מועצת החלב ואלי איציקין – מנכ"ל תשלובת החלב של שטראוס.

תודה לסטיבן רוזן מדריך הגידול על איסוף הנתונים וניתוחם ולאיל פרנק על ניתוח מכירות בשר. כמו כן תודה למשתתפים הרבים שמילאו את אולם המועצה.

 

חלקות מטעים למו"פ זנים

במסגרת שיתופי הפעולה של האזור עם מו"פ צפון, יינטע בשטחי קיבוץ האון מטע לניסוי כנות מנגו. בנוסף לניסוי הכנות בכוונתנו לנצל את השטח גם לנטיעת זנים חדשים הפוטנציאליים למגדלי עמק הירדן בדגש על מטעי מנגו וליצ'י.

במקביל הוקצתה בחוות הניסיונות חלקה שתאפשר בחינת זנים ראשונית בדגש על אבוקדו ותמרים.

 

 בברכה,

 רון יצחקי מנהל צמח ניסיונות ורכז ועדה חקלאית

פליגון