הסטוריה

עמק הירדן הינו איזור עם בעיות חקלאות יחודיות. לכן תוצאות מחקרים יישומיים מהארץ ומהעולם לא תמיד מתאימות לנו ואנו נדרשים לתת פתרונות ספציפיים לאיזור שלנו. כך בנושא ההשקייה, כך בנושאי הקרקע וכך במיני ובזני הפירות המיוחדים לנו.
לשם כך הוקם, עוד לפני קום המדינה, מרכז מחקר אזורי  ע"י מספר חקלאים, תושבי האיזור, אנשי שדה ומדע מעולים.

ניצני המחקר החלו עם תחילת החקלאות בעמק הירדן, בתחילת המאה ה-20. אז היתה החקלאות אקסטנסיבית, ללא השקייה, שהתבססה על גידולי חורף של פלחה ומספוא ועל גידול עופות ופרות.

עם הקמת הקיבוצים הראשונים בשנים 1914-1910 , החלה החקלאות האינטנסיבית להתפתח בקצב מהיר. הוקמו מכוני שאיבת מים והחלו לגדל אם גידולי שלחין במשך כל השנה: ירקות, מספוא, ומטעים- זיתים, גפן, הדרים ויותר מאוחר גם בננות, תמרים, אבוקדו ומנגו.

"צמח נסיונות" עוסק בשלושה תחומים: מחקר, הדרכה ושירות לחקלאי.

  1. מחקר חקלאי יישומי בכל ענפי הצומח ובעלי החיים באיזור.
  2. מתן שירותים לחקלאים – שירותי מעבדות, שירותי שדה וכו'.
  3. השלמת ההדרכה של שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות).

מרבית המדריכים משולבים במערכת המקצועית והמחקרית של מרכז המחקר.

המערכת מורכבת מיחידות ענפיות, שבראש כל אחת מהן עומד חוקר ו/או מדריך ענפי, וכל אחת, בהתאם לצורך, מחזיקה מעבדה, ו/או חווה ועובדים נוספים. כל יחידה פועלת עצמאית, תוך שיתוף פעולה בין כל גורמיה ובינם לבין היחידות האחרות.
כל ענף קשור ועובד בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות מחקר אזוריים וארציים ואף עם מוסדות מחקר בחו"ל, אם בביצוע עבודות משותפות, ואם בהחלפת ידע מקצועי.

לכל ענף יש ועדת מגדלים, שחבריה מחליטים מדי שנה, מהו התקציב ומהם הנושאים שיש לשים עליהם דגש.

במסגרת זו פועלות אצלנו שתי מעבדות:
מעבדת שירות שדה –  שמבצעת בדיקות קרקע, מים וחומר צמחי ובדיקות פרי בעיקר בענפי התמר והסובטרופים.
מעבדת תרבית ריקמה –  המתמחה בייצור שתילי מג'הול ומתן שירותים לגידולים נוספים.

ברשותנו חוות נסיונות העוסקת בעיקר במחקרי בננות וסובטרופים.
בחווה אנו חוקרים נושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות.

מערכת המחקר האזורית עובדת בשיתוף פעולה מלא עם מו"פ צפון ואנו עובדים בשיתוף פעולה מחקרי מלא.
אנו רואים חשיבות רבה גם בקידום החוקרים ובעלי המקצוע שעובדים אצלנו, כולם תושבי האיזור, שצמחו מתוך חקלאות האיזור במסגרות אקדמיות, ומאפשרים, לימודים לתארים ומתקדמים יותר. זאת על מנת ליצור תשתית מחקרית ברמה גבוהה עוד יותר.

התקציבים שלנו מתקבלים ממספר מקורות:

  • מימון חיצוני למחקרים – ממוסדות חוץ, כמו המדען הראשי של משרד החקלאות, מועצת הצמחים.
  • ייעוץ מקצועי בארץ ובחו"ל.
  • פדיון עבור הפרי שמיוצר בחוות.
  • מתן שירות בתשלום באיזור ומחוצה לו.
  • גבייה מהמשקים – נקבעת לפי ההפרש בין הכנסות הענף והוצאותיו השונות. גובים לפי מפתח שנקבע לכל ענף
    – מספר דונמים, מספר עצים, מספר ראשים בבעלי חיים וכו'.

במשך השנים הצלחנו ליצור צוותי עבודה, בענפים השונים, שיכולים להעביר את הידע השוטף שנצבר במערכת המרכזית לכל מי שזקוק לו. תמיד נמצאת בהישג יד הדרכה עניינית וברמה גבוהה ביותר.
אנו רואים מרכז זה כמאגר הידע היציב ביותר, אשר יש לעודדו, כדי לקיים ולקדם את מכלול הענפים וכדי ליזום ולפתח ענפים חדשים, אשר יפרנסו את המשקים בהווה ובעתיד.

 

פליגון