אודות

"צמח נסיונות" הינו מרכז אזורי למחקר חקלאי, שעוסק בשלושה תחומים:

  1. מחקר חקלאי יישומי בכל ענפי הצומח ובעלי החיים באיזור.
  2. מתן שירותים לחקלאים – שירותי מעבדות, שירותי שדה וכו'.
  3. השלמת ההדרכה של שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות).

מרבית המדריכים משולבים במערכת המקצועית והמחקרית של מרכז המחקר.

המערכת מורכבת מיחידות ענפיות, שבראש כל אחת מהן עומד חוקר ו/או מדריך ענפי, וכל אחת, בהתאם לצורך, מחזיקה מעבדה, ו/או חווה ועובדים נוספים. כל יחידה פועלת עצמאית, תוך שיתוף פעולה בין כל גורמיה ובינם לבין היחידות האחרות.  
כל ענף קשור ועובד בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות מחקר אזוריים וארציים ואף עם מוסדות מחקר בחו"ל, אם בביצוע עבודות משותפות, ואם בהחלפת ידע מקצועי.

לכל ענף יש ועדת מגדלים, שחבריה מחליטים מדי שנה, מהו התקציב ומהם הנושאים שיש לשים עליהם דגש.

במסגרת זו פועלות אצלנו כמה מעבדות:
מעבדת שירות שדה –  שמבצעת בדיקות קרקע, מים וחומר צמחי.
מעבדת פרי – שבודקת פרי, בעיקר בענפי התמר והסובטרופים, ונותנת שירותים נוספים.
מעבדת תרבית ריקמה –  המתמחה בייצור שתילי מג'הול.

ברשותנו חוות בהן מגדלים הדרים, סובטרופים, תמרים ובננות.
בחוות אלו אנחנו מנסים לחקור נושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות – זנים, כנות, או מחקרים אחרים, שעלולים לסכן את עצם קיומו של המטע.
כמו כן עוסקים במערכת שלנו ברפת.

במסגרת שלנו גם מחלקה לניתוח סטטיסטי, שנמצאת בקשר עם המחלקות המקבילות במכוני מחקר ארציים ומאפשרת תכנון נכון של הניסויים, ניתוחם והגעה לתוצאות נכונות ואמינות.

לאחרונה השתלבנו במו"פ צפון ואנו עובדים בשיתוף פעולה מחקרי מלא.
אנו רואים חשיבות רבה גם בקידום החוקרים ובעלי המקצוע שעובדים אצלנו, כולם תושבי האיזור, שצמחו מתוך חקלאות האיזור במסגרות אקדמיות, ומאפשרים, לימודים לתארים ומתקדמים יותר. זאת על מנת ליצור תשתית מחקרית ברמה גבוהה עוד יותר.

התקציבים שלנו מתקבלים ממספר מקורות:

  • מימון חיצוני למחקרים – ממוסדות חוץ, כמו המדען הראשי של משרד החקלאות, מועצת הצמחים.
  • ייעוץ מקצועי בארץ ובחו"ל.
  • פדיון עבור הפרי שמיוצר בחוות.
  • מתן שירות בתשלום באיזור ומחוצה לו.
  • גבייה מהמשקים – נקבעת לפי ההפרש בין הכנסות הענף והוצאותיו השונות. גובים לפי מפתח שנקבע לכל ענף – מספר דונמים, מספר עצים, מספר ראשים בבעלי חיים וכו'.

במשך השנים הצלחנו ליצור צוותי עבודה, בענפים השונים, שיכולים להעביר את הידע השוטף שנצבר במערכת המרכזית לכל מי שזקוק לו. תמיד נמצאת בהישג יד הדרכה עניינית וברמה גבוהה ביותר.
אנו רואים מרכז זה כמאגר הידע היציב ביותר, אשר יש לעודדו, כדי לקיים ולקדם את מכלול הענפים וכדי ליזום ולפתח ענפים חדשים, אשר יפרנסו את המשקים בהווה ובעתיד.
 

פליגון