טופס דגימת עלים/חומר צמחי

טופס דגימת עלים/חומר צמחי


tofes-1_1_03

עבודה מס' תאריך קבלה  


כתובת: שם/ענף: משק: מדריך:
טלפון: נייד: פקס: דואל*:
ת. דיגום: מחירון: דחיפות: הערה:

בדיקות - דרישה סמןX

שריפה רטובה

10  11  12  13  14  15  16  19  56  57  58  59  1  4  5  6 
N

%
P

%
K

%
Mg

%
Ca

%
Na

%
B

mg/kg
Cl

%
Fe

mg/kg
Zn
mg/kg
Mn

mg/kg
Cu

mg/kg
ח.יבש

%
משקל טרי

gr
משקל יבש

%
אפר

%

מיצוי מיימי

20  21  22  23  24  25  26   
N-NO3

mg/kg
P% K

%
Mg

%
Ca

%
Na

%
B

mg/kg
 

מדגמים - פרטים

הערה
סוג החומר
גידול/זן/כנה
חלקה
מס'
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
נדרש ציון סף גילוי וערכי אי ודאות  דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו
הוראות דיגום שיסופקו על ידי המעבדה: נשלח בתאריך חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה.
האם הלקוח מסכים לקבלנות משנה ממעבדה מוסמכת? מחיר העבודה:
לוז לקבלת תוצאות תוך ימי עבודה שם מוסר העבודה: חתימה:
כל הסעיפים הנל עפי המלצת המעבדה  פרטי המעבדה: מעבדת צמח נסיונות כתובת: צמח נסיונות, עמק הירדן מיקוד: 15132
שם הלקוח: תפקיד: טל. 050-7550053

פליגון