טופס דגימת קומפוסט/זבל

טופס קבלת מדגם קומפוסט/זבל

tofes-1_1_03

עבודה מס' תאריך קבלה


כתובת: שם/ענף: משק: מדריך:
טלפון: נייד: פקס: דואל*:
ת. דיגום: מחירון: דחיפות: הערה:

בדיקות - דרישה סמןX

בדיקות בחומר היבש

בדיקה במיצוי

1  92  3  6  4  10  11  12  13  14  15  16  56  57  58  59  91 
ח.יבש

%


%
רטיבות

%
ח.אורגני

%
אפר

%
פחמן

%
N כללי

%
P כללי

%
K כללי

%
Mg כללי

%
Ca

%
Na

%
B

mg/kg
Fe

%
Zn

%
Mn

%
Cu

%
יחס

C/n
7-8  9  2  17  29  20  21  22  18/19  25/27  23  24  30  31 
יחס מיצוי

l/%
E.C.
ds/m
Ph P כללי במיצוי
mg/l
N כללי במיצוי
mg/l
N-NO3
mg/l
P
mg/l
K
mg/l
Ci
meq/l mg/l
Na
meq/l mg/l
Mg
mg/l
Ca
mg/l
N-NH4
mg/l
B
mg/l

מדגמים - פרטים

הערה
סוג החומר
מס'
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
נדרש ציון סף גילוי וערכי אי ודאות  דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו
הוראות דיגום שיסופקו על ידי המעבדה: נשלח בתאריך חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה.
האם הלקוח מסכים לקבלנות משנה ממעבדה מוסמכת? מחיר העבודה:
לוז לקבלת תוצאות תוך ימי עבודה שם מוסר העבודה: חתימה:
כל הסעיפים הנל עפי המלצת המעבדה  פרטי המעבדה: מעבדת צמח נסיונות כתובת: צמח נסיונות, עמק הירדן מיקוד: 15132
שם הלקוח: תפקיד: טל. 050-7550053

פליגון