טופס דגימת מים ותמיסות

טופס קליטת מדגם מים ותמיסות

tofes-2_1_03

עבודה מס' תאריך קבלה שעת הקבלה:


כתובת: שם/ענף: משק: מדריך:
טלפון: נייד: פקס: דואל*:
ת. דיגום: שעת דיגום : טמפ' בשעת קבלה : הערה:
  מחירון: דחיפות: הובלה בקירור ( ציידנית):

בדיקות - דרישה סמןX

סמן: 12  13  14/15  16  17  18-38  19-39  20  22  25  27/28  30  32/33  34/35  36/7 
pH EC
dS/m
Ci meq/1
meq/l
Na
meq/l
CaMg
meq/l
Ca-Meq/l
mg/l
Mg
meq/l
mg/l
NNO3
mg/1
NNH4
mg/1
P
mg/l
K
meg/l
mg/l
B
mg/l
CO3
meq/l
mg/l
HCO3
meq/l
mg/l
SO4
meq/l
mg/l
75  23  26  29  7  8  3  5  86  4  6  10  50  51  52  53 
Mo
mg/l
N
Total
mg/l
P
Total
mg/l
K
Total
mg/l
BOD
mg/l
COD
mg/l
TS105
mg/l
TSS105
mg/l
TSD105
mg/1
TFS
mg/1
FSS550
mg/l
שומנים
mg/l
Fe
mg/l
Zn
mg/l
Mn
mg/l
Cu
mg/l

מדגמים - פרטים

הערה
סוג המים
מקור המים / חלקה
מס'
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
נדרש ציון סף גילוי וערכי אי ודאות  דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו
הוראות דיגום שיסופקו על ידי המעבדה: נשלח בתאריך חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה.
האם הלקוח מסכים לקבלנות משנה ממעבדה מוסמכת? מחיר העבודה:
לוז לקבלת תוצאות תוך ימי עבודה שם מוסר העבודה: חתימה:
כל הסעיפים הנל עפי המלצת המעבדה  פרטי המעבדה: מעבדת צמח נסיונות כתובת: צמח נסיונות, עמק הירדן מיקוד: 15132
שם הלקוח: תפקיד: טל. 050-7550053

פליגון