טופס דגימת קרקע במעבדה

טופס דגימת קרקע

tofes-2_1_03

קרקע עבודה מס' תאריך קבלה


כתובת שם/ענף משק מדריך
טלפון נייד פקס דואל*
ת. דיגום דחיפות מחירון הערה

בדיקות - דרישה סמןX

סמן: 11  12  13  14/15  16  17  18-19  20  21  22/23  25  26  27/28  29/30  31  36  40-41-42 
SP% pH EC

dS/m
Ci meq/1

meq/l
Na

meq/l
CaMg

meq/l
Ca-Mg

meq/l
NNo3

mg/kg
NNo3

mg/1
NNH4

mg/kg mg/1
P olsen

mg/kg
P

mg/l
KCaCl2

mg/l mg/kg
K CaCl2

mg/l mg/kg
B

mg/l
%גיר כללי הרכב טכני

%חול סילט חרסית

בדיקות נוספות

בדיקות מבוקשות נוספות:

מדגמים - פרטים

הערה
מ- עומק
עד עומק
בור
גידול/זן/כנה
סוג
חלקה
מס'
מס"ד
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
נדרש ציון סף גילוי וערכי אי ודאות  דיגום: הדיגום בוצע ע"י מזמין העבודה או בא כוחו ובאחריותו
הוראות דיגום שיסופקו על ידי המעבדה: נשלח בתאריך חוות דעת אינה נכללת בהיקף ההסמכה של המעבדה.
האם הלקוח מסכים לקבלנות משנה ממעבדה מוסמכת? מחיר העבודה:
לוז לקבלת תוצאות תוך ימי עבודה שם מוסר העבודה: חתימה:
כל הסעיפים הנל עפי המלצת המעבדה  פרטי המעבדה: מעבדת צמח נסיונות כתובת: צמח נסיונות, עמק הירדן מיקוד: 15132
שם הלקוח: תפקיד: טל. 050-7550053

פליגון