גלריית תמונות

 

רגבי קרקע  בארכיון הקרקעות מסקרים שהתבצעו בחלקות עמק הירדן מאז 1950 ועד היום.

 

יותר מ-1000 קופסאות בארכיון הקרקעות.

 

אמקה כנרתי איש שירות השדה מעל 50 שנה מבצע דגימות קרקע.

 

 נורית בן הגיא מנהלת מעבדת שירות השדה בעת ביצוע סקר קרקע.

 

פיתוח צבע לבדיקת חנקן בעלים.

 

עמודות לקביעת מרקם הקרקע. 

 

הכנת הקרקע לבדיקות שונות.

 

 

בקבוקים לבדיקת BOD צח"ב במי קולחים. 

צוות המעבדה

פליגון