נסיונות בננות

הבננה, גידול המטע העקרי בעמק הירדן, הן בשטחו והן בתרומתן הכלכלית, הובא לעמק כגידול חקלאי בסמוך לראשית ההתיישבות העברית, לפני כ- 100 שנה. מאמצים רבים של מחקר ופתוח נדרשו כדי לבסס אגרוטכניקה שתאפשר לגדל בהצלחה בתנאי האקלים שלנו צמח שמוצאו טרופי.
שיטות הגידול המיוחדות לנו פותחו באמצעות המרכז האזורי למחקר חקלאי בעמק הירדן (בעבר: ועדת הנסיונות של עמק הירדן) המלווה את הענף מראשיתו.

תחמי המו"פ העקריים בהם עסקנו במשך השנים היו כלהלן:

 1. הכנת שטח לנטיעה וטיוב הקרקע.
 2. זהוי התקופות המיטביות והשיטות המתאימות לנטיעה, דילול, גידום והכוונת הפריחה.
 3. מחזור גידולים.
 4. השקייה, ניקוז, שימור קרקע, הגנת הרוח.
 5. זיבול ודישון, והזנה עלוותית.
 6. הגנת הצומח, הדברת מחלות ומזיקים.
 7. הכנסת זנים חדשים וטיפוחם.
 8. פיתוח השימוש בשתילים מתרבית רקמה.


המחקר האזורי פועל בשיתוף עם מו"פ צפון ומתמקד בנושאים הבאים:

 1. שימוש במים מושבים.
 2. חסכון במים ושיפור באיכות הפרי וביבול על ידי גידול בבתי רשת ובדרכים נוספות.
 3. התאמת קלונים לגידול בבתי רשת.
 4. טיפול ב"עייפות הקרקע".
פליגון