נסיונות סובטרופיים

ענף הסובטרופים באיזור כולל 2 גידולים עיקריים: אבוקדו ומנגו ובנוסף להם גידול הליצ'י.
המחקרים בענפים הללו עוסקים במחקרים ארוכי טווח ובעיקר במחקרי שדה קצרי טווח יחסית אשר מגמתם מתן פתרונות על בסיס מדעי לבעיות שמתעוררות ברמת השדה וברמת השיווק, העיסוק במחקרים הללו הוא תולדה מצרכים משתנים כמו דרישות שוק משתנות, התמודדות עם קרקעות שוליות, מחסור במים וירידה באיכויות המים, דרישה לחדשנות, עמידה ביעדים כלכליים (הגדלת יבול ורווחיות המטע) ומפניות מגדלים למתן פיתרונות נקודתיים. 

תוצאות המחקרים האזוריים והארציים מועברות באופן שוטף וסדיר לידיעת המגדלים באיזור באמצעות ההדרכה, דפי מידע, פרסומים בכתב ודיווחים בע"פ והמלצותיהם מיושמות תוך זמן קצר במשקים.

תחומי המחקר:

  • בחינת כנות וזנים חדשים במנגו ובאבוקדו המתאימים לאזור עמק הירדן והסביבה. 
  • ניסויים להעלאת היבול של הפרי הגדול לדונם בזנים שונים באבוקדו ובמנגו.
  • ייעול ההשקיה.
  • מניעת סירוגיות. 
  • שיפור שיטות אגרוטכניות באבוקדו.
  • שיפור איכות הפרי (צבע, צורה, איכות פנימית) בזני מנגו ואבוקדו שונים, עפ"י דרישות מערכת השיווק והצרכנים.
  • הדברת מזיקים ומחלות במנגו.
  • שיטות שונות להשקייה חסכונית.

ההדרכה:

  • ליווי המגדלים מעמק הירדן, מעמק בית שאן ומדרום רמת הגולן בכל שלבי הגידול והשיווק.
  • עריכת ימי עיון למגדלים להרחבת הידע הבסיסי ולהכרות עם חוקרים ועם מחקרים חדשים.

תחומי השירות של הענף מבוצעים על ידי מעבדת הפרי.
 

פליגון