בדיקות פרי

מעבדת שירות השדה פועלת כנותנת שירותים, סיוע וייעוץ לחקלאים לבתי אריזה ולמחקר, בעיקר בענפי התמרים והסובטרופים. כמו כן המעבדה נותנת סיוע לענפים אחרים ב"צמח נסיונות" בהתאם לצורך.
מתפעלת את המעבדה טכנאית אחת, בהנחיית החוקרים בענפים אלה.

שירותים לחקלאים ובתי אריזה:

  • בדיקות חיוניות אבקת מרים לצורך האבקה.
  • איפיון זני מנגו.
  • קביעת רמת הבגרות של זני האבוקדו השונים לצורך קביעת מועד הקטיף שלהם.
  • בדיקות לקביעת איכות תמרים לייצוא.
  • פיקוח, הדרכה וייעוץ בבדיקות הבשלת פרי לקביעת מועד הגדיד האופטימלי של זני התמר השונים.
  • בדיקות לעמידה בתקני ייצוא של פרי התמר.
  • ביצוע עבודות מעבדה שונות במחקרים השונים בתמרים, בסובטרופים.
  • בדיקת זני מנגו ואבוקדו חדשים.
פליגון