התארגנות רפת


התארגנות הרפת ג.ב.עה (גולן בית שאן עמק הירדן)

נוהל פעילות התארגנות הרפת –  גולן, בית שאן, עמק הירדן.

מבוא:
התארגנות הרפת הינה התאגדות וולונטרית שאינה ישות משפטית  הפועלת באמצעות צמח מפעלים, על בסיס רצוני, ללא מטרות רווח, מתנהלת עצמאית ומבוקרת על ידי מבקר החברה.

מטרת ההתארגנות:

 • ליעל ולשפר את ההתנהלות הכלכלית של חבריה
 • לסייע בהכנת תוכניות יצור ומעקב שנתיים.
 • הכנת ניתוחים כלכליים / מקצועיים השוואתיים לצורך לימוד והפקת לקחים.
 • לערוך ולקיים ימי עיון וכנסים בנושאים אקטואליים, כלכליים ומקצועיים.
 • לעלות את הרמה והידע המקצועי של חבריה.
 • לנצל בכל מקום שאפשר את היתרונות לגודל.
 • לסייע לרכישה, שיווק, קניה ומכירת בקר לגידול ולשחיטה.
 • לסייע במידע לרכישה, קניית מזונות וחומרי גלם אחרים בתחום הרפת.
 • לסייע בכל הקשור במציאת פתרונות והקטנת עלויות במסגרת השמירה על איכות סביבה.
 • לסייע במתן יעוץ והעברת מידע חופשי בין החברים.
 • לייצג את חבריה בכל הקשור לפעילותם, במוסדות הענף הארציים והאזוריים.
 • לסייע לחבריה ברוח העזרה ההדדית.
 • לסייע בכל מטרה אחרת שתוחלט ע"י חברי ההתארגנות.


רכזי ההתארגנות:

יהודה שילה         052-3311999
רמי פיש              054-5652995
מדריך סטיבן רוזן  050-6241451

 

פליגון