דיגום עלים לקביעת מימשק הדישון שקדים


  פורסם בתאריך: 25.08.16   בשעה: 17:07


משרד החקלאות
שירות ההדרכה והמקצוע

אגף שירות השדה                                                                                  המחלקה למטעים

דיגום עלים לקביעת מימשק הדישון שקדים

מועד הדיגום: בחודשי יוני יולי את הדיגום יש לסיים לפני מועד הקטיף.

גיל העצים: עצים מניבים החל מגיל ארבע שנים.

גודל חלקה נדגמת: לא יעלה על 20 דונם, חלקה שבה ההשקיה והדישון אחידים.

זנים: כל הזנים. כל צרוף (זן/כנה) יידגם בנפרד. אם רוצים לדגום מדגם אחד בלבד מחלקה,
יש לדגום את הזן בעיקרי.

העצים הנדגמים: עצים בריאים נושאי פרי ובעלי צימוח. יש לסמן את השורות הנדגמות על מנת לחזור ולדגום מדי שנה מאותן שורות.

מקום הדיגום בעץ: דוגמים עלים בוגרים ובריאים, טרפים ללא פטוטרת לא מדורבנות, מאמצע ענפים של הגידול השוטף. ראה איור. מארבעת צידי העץ, בגובה 1.8-1.5 מטר.

shkedim1

יש להביא את המדגם למעבדה תוך שעתיים מזמן הדיגום או ניתן לשמור אותו בקירור עד למחרת.
המדגמים חייבים להגיע למעבדה בימים א' עד ה' בשבוע בין השעות 7:30 ל-16.00 על מנת להבטיח את הטיפול הדרוש לעלים.
למשלוח השקיות נא לצרף דף ובו רשימה מפורטת של המדגמים שהבאת כולל קוד חלקה (מרשימת המעבדה). ופרטי המגדל הכוללים: כתובת מייל, טלפון, פלאפון ופקס.

המעבדה ממוקמת בצמח בסמוך לבית גבריאל.

בברכה,
נורית בן הגיא
מעבדת שירות השדה
צמח, עמה"י
טל: 04-6773210
פלאפון: 050-7550053

קובץ להדפסה – הנחיית דיגום עלים שקדים

מעבדת שרות השדה צמח    טופס מספר 94    גירסה 1    תאריך  7/5/15

פליגון