ראשי

"צמח נסיונות" – מחקר, הדרכה ושירות לחקלאי, העוסק בשלושה תחומים:

  • מחקר חקלאי יישומי בכל ענפי הצומח ובעלי החיים באיזור.
  • מתן שירותים לחקלאים – שירותי מעבדות, שירותי שדה וכו'.
  • השלמת ההדרכה של שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע של משרד החקלאות).

 

ברשותנו חוות נסיונות העוסקת בעיקר במחקרי בננות וסובטרופים. בחווה אנו חוקרים נושאים שאינם ניתנים לבדיקה בחלקות המשקיות.

כמו כן במשך השנים יצרנו צוותי עבודה בענפים השונים המעבירים את הידע שניצבר במערכת למגדלים.

 

פליגון